Vchodové plastové dvere, lacné radiátory online -
Airfel výpredaj 2022
Najlacnejší kotol na drevo a uhlie - Kotol na tuhé palivo lacno
 Kontakt
ZANZI s.r.o.
  Haniska 429
  044 57   Haniska pri Košiciach
  ☎ +421(0)950 279 588 (dvere)
  ☎ +421(0)904 169 362 (radiátory) ☎ +421(0)948 405 444 (plotovky)
 
  Prevádzka: Areál Haniska (Na sklade držíme prevažne iba OBJEDNANÉ DVERE!)
  Otvorené:
  Pon-Pia 7:30-16:00
  www.zzshop.sk
 Podporované platby
HotovosťBankový prevod
DobierkaBankové karty (osobne na prevádzke)
 Farby online

 Nábytok, domácnosť
Košík:3 ks
bez DPH:473.33,- €
s DPH:568.00,- €
 Dvere skladom
Skladové dvere
Montáž dverí
Montážna sada

Obchodné a reklamačné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 
platné pre predaj cez internetový obchod ZZSHOP.SK

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1.1 Predávajúcim je spoločnosť 
ZANZI s.r.o., 044 57 Haniska 429, (pozrieť na mape - nové okno)
ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro , Vložka číslo: 13611/V, IČO: 36217441, DIČ: 2021699372, IČ DPH: SK7020000515,
tel. +421 903 611 100, e-mail: info@zzshop.sk (ďalej len predávajúci).
Bankové spojenie: VÚB Banka, IBAN: SK85 0200 0000 0028 3690 7656
1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.
1.4 Internetovým obchodom sa rozumie počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach internetového obchodu.
1.5 Používaním webových stránok predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v internetovom obchode výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a telefonickej komunikácie.
1.6 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.
1.7 Práva a povinnosti zmluvných strán
Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
1.7.1 Kupujúci je povinný:
a) prevziať objednaný tovar,
b) zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
c) prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
1.7.2 Predávajúci je povinný:
a) dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
b) spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, a ak to vyžaduje povaha tovaru, aj záručný list a/alebo návod na obsluhu v slovenskom jazyku.
1.7.3 Všetky zúčastnené strany, t. j. predávajúci ale i kupujúci sa zaväzujú, že pre tento internetový obchod poskytli pravdivé informácie o svojej firme alebo osobe. V prípade, že kupujúci poskytol chybné či klamlivé informácie, predávajúci má právo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20 EUR s DPH a zároveň sa kupujúci zaväzuje túto zmluvnú pokutu zaplatiť na účet predávajúceho do 14 dní na základe vystavenej faktúry. Táto zmluvná pokuta slúži ako náhrada spôsobených nákladov predávajúcemu (odoslanie a vrátenie zásielky, balné, administratívne práce).
Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať informácie o zákazníkoch tretím stranám, okrem údajov potrebných na korektné doručenie tovaru.

2. OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom internetového obchodu (non-stop) vyplnením a odoslaním kontaktných formulárov na webových stránkach predávajúceho.
2.2 Objednaním tovaru a/alebo služieb sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
2.3 Objednávka cez internetový obchod bude potvrdená cez e-mail do niekoľkých hodín (počas pracovnej doby). V ostatných prípadoch e-mailom do 2 pracovných dní. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou.
Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
2.5 Zrušenie (storno) objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Ak sa kupujúci a predávajúci dohodli na okamžitom splnení objednávky telefonicky, a objednaný tovar už bol odoslaný, alebo kupujúci objednal tovar na zákazku, kupujúci nemôže zrušiť objednávku. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú. 

2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).
2.7 Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

3. CENY

3.1 Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke internetového obchodu v momente vykonania nákupu.
3.2 Predávajúci je platcom DPH.
3.2 K základnej cene objednávky bude pripočítaná cena za doručenie tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie (viď bod 5.5). Cena za dopravu je uvedená za celú objednávku, nie za kus. Balné je zahrnuté v cene dopravy.

4. PLATBY

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci na prevádzke predávajúceho (hotovosť, platobné karty), na dobierku(len hotovosť) alebo prevodom na účet predávajúceho na základe proforma (zálohovej) faktúry. Na základe objednávky vystaví predávajúci proforma (zálohovú) faktúru, ktorú pošle kupujúcemu e-mailom. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:
a) prevodným príkazom zo svojho účtu,
b) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho
4.2 Platba je možná iba v EUR.
4.3 
Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom alebo elektronicky (e-mail).

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota. Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 8 pracovných dní od potvrdenia objednávky (tovar skladom), priemerná doba dodania vchodových dverí je 7-21 dní. Dodacia lehota po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť (napr. tovaru na objednávku, výroba na mieru, atď.) . Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok. V prípade objednávania tovaru na zákazku platia individuálne termíny na základe dohody predávajúceho a kupujúceho a kupujúci nemá možnosť bezplatne stornovať objednávku pred dohodnutým termínom dodania. 
5.3 
Tovar, ktorý je bežne dostupný, bude vyexpedovaný do 8 pracovných dní po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie, ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
5.4 V prípade platby vopred na základe zálohovej faktúry (bankovým prevodom alebo vkladom na účet) tovar bude expedovaný až po pripísaní peňažných prostriedkov na účet predávajúceho v plnej dohodnutej výške.
5.5 Poplatky za prepravu:
Možnosti dodania objednaného tovaru:
Dodanie tovaru na určenú adresu (v rámci Slovenska)
Osobný odber na prevádzke predávajúceho (Areál Haniska v blízkosti U.S.Steel Košice, prevádzkové hodiny: pon - pia 8:00 - 15:30)
Poplatky za prepravu (tovar z kategórie Vchodové dvere a radiátory)
:
a) Osobný odber na prevádzke predávajúceho (vozidlo kupujúceho), platba v hotovosti alebo kartou (prípadne platba vopred bankovým prevodom)0,- EUR
b) Dodanie na adresu
 - vozidlom predávajuceho alebo partnerskej spoločnosti (platba vopred bankovým prevodom):  (Platí pre celé Slovensko):
do 100 kg 39 EUR
od 100,1 kg do 200 kg 78 EUR
od 200,1 kg do 300 kg 117 EUR
nad 300 kg 156 EUR

Poplatky za prepravu (tovar z kategórie Plechové plotové dielce):
Jednotná cena 39 EUR / objednávka

Poplatky za prepravu (kombinácia produktov z rôznych kategórií + plotové dielce):
do 100 kg 78 EUR
od 100,1 kg do 200 kg 117 EUR
od 200,1 kg do 300 kg 156 EUR
nad 300 kg 195 EUR

c) Dodanie na adresu - vozidlom predávajuceho alebo partnerskej spoločnosti (platba v hotovosti pri prevzatí - dobierka): +2  EUR s DPH (uvedené ceny v bode b) + 2,- EUR s DPH poplatok za dobierku) (Platí pre celé Slovensko)

Uvedené ceny sú vrátane DPH.
5.6 Prevod vlastníckeho práva:
a) Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.
b) Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

6. DORUČENIE TOVARU

6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v čase objednávania tovaru:
a) vozidlom predávajuceho alebo partnerskej spoločnosti (platba vopred),
b) vozidlom predávajuceho alebo partnerskej spoločnosti (platba pri prevzatí - dobierka)
c) osobne na prevádzke predávajúceho na vlastné náklady kupujúceho (vlastné vozidlo kupujúceho).
6.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho v rámci Slovenskej republiky. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto. 
Upozornenie: Na doručovacie adresy, ktoré sú nedostupné alebo nebezpečné (zákaz zastavenia, zákaz vjazdu pre daný typ vozidla, úzke uličky, dvory, pozemky alebo miesta bez spevneného povrchu), tovar nedoručujeme. V prípade, že tieto skutočnosti sa zistia na mieste v čase doručenia, kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať na mieste, ktoré určí vodič a to do 30 minút. V takom prípade odvoz tovaru z miesta vykládky na miesto určenia zapezpečí kupujúci na vlastné náklady a nemá nárok na vrátenie finančnej čiastky za dodanie tovaru.
6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.
6.4 
Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu daňový doklad (faktúru). V prípade ak si to charakter tovaru vyžaduje, spolu s tovarom bude dodaný aj návod na obsluhu a/alebo záručný list.
6.5 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, keď kupujúci písomne potvrdí prevzatie tovaru.
6.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené nesprávne udanou adresou (bod 6.2 týchto Obchodných podmienok), nepredvídateľnými prekážkami alebo vyššou mocou.
6.7 Objednaný tovar zvyčajne doručuje jeden vodič, tovar do 32 kg je doručený pred prvé uzamykateľné dvere (max. 50 metrov od auta). Na vyloženie tovaru, ktorý má väčšiu hmotnosť ako 32 kg, kupujúci je povinný zabezpečiť primeranú pomoc, prípadne potrebný mechanizmus.
6.8 V prípade, že si kupujúci objedná tovar od predávajúceho a tovar sa vráti z dôvodu, že kupujúci odmietne prevziať objednaný tovar, alebo tovar nebude doručený z dôvodu uvedenia nesprávnej adresy alebo tel. čísla, alebo kupujúci nebude na uvedenej adrese vo vopred dohodnutom čase, predávajúci má právo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20 EUR s DPH a zároveň sa kupujúci zaväzuje túto zmluvnú pokutu zaplatiť na účet predávajúceho do 14 dní na základe vystavenej faktúry. Táto zmluvná pokuta slúži ako náhrada spôsobených nákladov predávajúcemu (odoslanie a vrátenie zásielky, balné, administratívne práce).
6.9 V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať doklad o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v objednávke je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu objednávky a dokladu o zaplatení tovaru, v prípade dodania tovaru na dobierku splnomocnená osoba uhradí kúpnu cenu v hotovosti pri prevzatí tovaru. Kupujúci oznámi predávajúcemu meno a tel. číslo splonomocnenej osoby ešte pred dodaním tovaru. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho alebo splnomocnenej osoby na mieste určenom v objednávke, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci.

7. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

7.1 Kupujúci (len fyzická osoba bez IČO) má podľa platných právnych predpisov (v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku) nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu 14 dní od prevzatia tovaru. (Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku neplatí pre osobný nákup na prevádzke predávajúceho!) Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe na prevádzke predávajúceho. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Kupujúci plne zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. (Formulár na odstúpenie od zmluvy k stiahnutiu - PDF dokument)
7.2 
Záväzné podmienky pre vrátenie tovaru bez udania dôvodu v lehote do 14 dní:
a) kupujúci má nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu 14 dní od prevzatia tovaru,
b) kupujúci tovar môže odoslať predávajúcemu najneskôr do 14 dní od prevzatia tovaru,
c) tovar môže byť vrátený (najlepšie) v pôvodnom obale alebo v inom vhodnom obale, nepoužitý, nepoškodený, kompletný (vrátane návodov, záručného listu /ak bol vydaný/ a pod.), spolu s kópiou dokladu o kúpe. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru,
d) tovar musí byť zabalený tak, aby nemohlo dôjsť k jeho poškodeniu počas prepravy,
e) zásielka musí obsahovať kópiu dokladu o zaplatení tovaru (faktúra) a sprievodný list s uvedením kontaktných údajov a čísla účtu kupujúceho,
f) Spôsob vrátenia tovaru:
Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu prevádzku (ZANZI s.r.o., Haniska 429 /Areál Haniska/, 044 57 Haniska) najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar prinesiete alebo odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.Neposielajte nám tovar späť na dobierku. Zaistite, aby bol vrátený tovar doručený v poriadku. Doporučujeme tovar poistiť, pretože nemôžeme niesť zodpovednosť za vrátený tovar, ktorý neobdžíme, alebo bol poškodený počas prepravy,
g) priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Predpokladaný odhad týchto nákladov je v priemere cca 10 - 50 EUR / 1 ks tovaru (závisí od dopravcov – kuriérov, od hmotnosti zásielky a od počtu km).
7.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinnýkontaktovať predávajúceho písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu predávajúceho (ZANZI s.r.o., P.O.Box 45, 045 01 Moldava nad Bodvou), e-mailom na adresu info@zzshop.sk alebo osobne na prevádzke predávajúceho.
7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
a) prevziať tovar naspäť,
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov na doručenie tovaru na adresu kupujúceho. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.
Tovar ktorý je na špeciálnu objednávku (neskladové položky) a bol už pre Vás objednaný, nie je možné stornovať ani vrátiť!
7.5 V prípade, že kupujúci nesplní podmienky na vrátenie tovaru bez udania dôvodu podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok, alebo doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou; tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť, alebo uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. Odporúčame Vám tovar poistiť.
7.6 Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

8. Reklamačné podmienky internetového obchodu - neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

8.1 Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu môže vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka. 
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci počas záručnej doby. 
Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom (boli uvedené firemné údaje - IČO a/alebo DIČ), postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.
Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady (tovar II. triedy) je záručná doba 12 mesiacov, predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia predajná cena (podľa §619 Obč. zák.). Pri použitých veciach je záručná doba 12 mesiacov. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste.
8.5 UPLATNENIE REKLAMÁCIE:
8.5.1. Kupujúci si uplatňuje právo vyplývajúce zo zodpovednosti za vady v prevádzkárni predávajúceho. Predávajúci rozhodne o reklamácii a spôsobe jej vybavenia do troch dní, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; určenie spôsobu vybavenia reklamácie a vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
8.5.2. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (podľa §626 Obč. zák.).
8.5.3. Pri uplatnení reklamácie kupujúci súhlasí s reklamačnými podmienkami predávajúceho.
8.5.4. Pri uplatnení reklamácie predávajúci vystaví potvrdenie o prijatí reklamácie. Predávajúci vydá doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia.
(Tlačivo "Reklamačný protokol" k stiahnutiu - PDF súbor)

8.6. 
VŠEOBECNÉ REKLAMAČNÉ PODMIENKY:
8.6.1. Pri predkladaní tovaru na reklamáciu musia byť splnené nasledovné podmienky zo strany reklamujúceho:
a) je predložený originálny záručný list, ak bol vystavený,
b) je predložený doklad o zaplatení ceny tovaru alebo faktúra (alebo kópie týchto dokladov),
c) tovar spĺňa všetky ostatné podmienky uvedené v záručnom liste (ak bol vydaný) pre záručnú reklamáciu (fyzicky nepoškodený tovar, tovar nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.)
8.6.2. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ak:
a) k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
b) kupujúci pred prevzatím tovaru o vade vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a bola mu poskytnutá zľava z ceny tovaru,
c) vady boli spôsobené neodbornou montážou, vandalizmom, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie alebo vady vznikli v dôsledku opotrebenia spôsobeného bežným používaním alebo nesprávnym či nadmerným používaním,
d) boli porušené ochranné plomby na tovare,
e) vady boli spôsobené neoprávneným alebo nesprávnym zásahom do tovaru,
f) k vade došlo používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru a/alebo zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
g) k vade došlo používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok
h) ak sa vady tovaru reklamujú po uplynutí záručnej doby. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

8.6.3. Niektorý tovar predávaný predávajúcim je určený k odbornej montáži. Odbornou montážou sa rozumie montáž na základe oprávnenia alebo montáž firmou / osobou, ktorá má oprávnenie túto činnosť vykonávať. V takom prípade v záručnom liste musí byť uvedené meno/názov odborníka alebo firmy, dátum montáže, podpis a pečiatka.

8.6.4. POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO VOČI REKLAMUJÚCEMU:
a) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci (reklamujúci) právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie.
b) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
c) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má kupujúci právo na výmenu tovaru  alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).
d) Ak sa na výrobku  opätovne vyskytla tá istá vada po oprave, alebo väčší počet vád súčasne, má kupujúci počas záručnej doby tiež právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí. Opätovný výskyt vád po oprave znamená stav, keď sa rovnaká vada vyskytne po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.
e) Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. V prípade výmeny iba niektorej časti, nová záručná doba platí iba ne vymenenú čast, nie na celý výrobok. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
f) Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
g) Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Účastník (Kupujúci) berie na vedomie, že Prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania a plnenia Kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje Účastníka, keďže spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje Účastník (Kupujúci) ako jedna zo zmluvných strán. Osobné údaje Účastníka budú spracúvané v rozsahu uvedenom v Objednávke (meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, informácia o dosiahnutí veku 18 rokov), a to na účely uzavretia a plnenia Kúpnej zmluvy. Osobné údaje Účastníka budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na riadny výkon práv a plnenie povinností vzniknutých Prevádzkovateľovi na základe Kúpnej zmluvy (viď ods. II. Účely a doby spracovania Osobných údajov).
Na základe NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), Článok 6 (Zákonnosť spracúvania), Odsek 1, písmeno c) Prevádzkovateľ nepotrebuje súhlas Účastníka so spracúvaním týchto osobných údajov z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa.

Zásady ochrany osobných údajov

Informácie o cookies

10. Záverečné informácie

10.1 Inšpektorát SOI pre Košický kraj, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa:
Adresa:
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3
043 79 Košice
Tel.: 055/622 07 81
E-mail: ke@soi.sk

10.1.a 

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS)

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho (e-mailom na info@zzshop.sk) so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). 

Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. 

Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. 

Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR: www.mhsr.sk

Na stiahnutie: Formulár pre podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu (PDF)

Upozornenie: Spotrebiteľ musí  využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní.​

10.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

10.3 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

10.4 Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.

10.5 Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim a sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

10.6. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

10.7 Obsah a dostupnosť internetového obchodu
Predávajúci nenesie zodpovednosť najmä za:
- odkazy na stránky tretích osôb umiestnené na stránkach internetového obchodu ZZ SHOP, reklamu, prípadne inú formu propagácie vykonávanú akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom stránok internetového obchodu ZZ SHOP;
- obsah umiestnený na stránkach internetového obchodu ZZ SHOP bez jeho súhlasu a vedomia;
- nekompatibilitu ZZ SHOP s koncovým zariadením, softvérom kupujúceho alebo s jeho pripojením k sieti elektronických komunikácií;
- technické problémy, vrátane chýb a výpadkov spojenia s internetovým obchodom ZZ SHOP;
- nedostupnosť internetového obchodu alebo niektorých stránok z dôvodu technických problémov na strane poskytovateľa hardvéru a/alebo softvéru alebo internetovej domény.

10.8 Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 26. septembra 2023.

Haniske, dňa 26.09.2023

 Užitočné info (dvere)
Všetky uvedené rozmery sú vonkajšie rozmery (vrátane rámu)!
V cene: dvere (krídlo) + rám (zárubňa), prah, kľučky, zámok, 3 kľúče.

V prípade nesymetrického rozmiestnenia okienok na dverách, okienka na ľavých dverách môžu byť zrkadlovým obrazom okienok na dverách pravých, resp. naopak.
Priechodnosť plastových dverí (cca):
Celkové rozmery (cm) Priechodnosť (cm)
88 x 200 74 x 191,5
98 x 200 84 x 191,5
98 x 208 84 x 199,5

Rez plastových vchodových dverí

Vonkajšie plastové vchodové dvere - BIELE:  PVC - XPS - PVC
Vonkajšie plastové vchodové dvere - ZLATÝ DUB:  PVC - MDF - XPS - MDF - PVC

Rez-plastovych-vchodovych-dverí

Kliknite na obrázok pre zväčšenie (nové okno)
PVC - Polyvinylchlorid, skrátene PVC, je umelo vyrobený plastický polymér
XPS - Moderný tepelnoizolačný materiál XPS (extrudovaný polystyrén s uzavretou bunkovou štruktúrou)
MDF - Drevovláknité dosky spájané syntetickým lepidlom za vysokej teploty a tlaku

 

⚠  Dvere  na objednávku

V prípade tovaru na objednávku (dvere na mieru, dvojfarebné dvere) kúpna cena musí byť uhradená vopred prevodom. na základe zálohovej faktúry. ktorá bude doručená na Vašu e-mailovú adresu po potvrdení Vašej objednávky. Dodacia lehota v prípade produktov na objednávku je cca 30 dní od uhradenia zálohovej faktúry.
Pre tovar na objednávku podľa zákona neplatí 14-dňová lehota na vrátenie tovaru bez udania dôvodu!
ZZSHOP (www.zzshop.sk) je internetový obchod, väčšinu vchodových dverí nedržíme skladom!

 
Súbory cookies používame pre správne fungovanie našej webovej stránky a jej funkcií. Pomocou súborov cookies si tiež napríklad pamätáme váš preferovaný jazyk, zvyšujeme pre vás relevantnosť zobrazovaných reklám, počítame návšťevnosť stránok a pamätáme si vaše nastavenia vykonané na stránke.